Πάλι μπροστά και ψηλά οι Ελληνικές εξαγωγές αντίδοτο στη γενική μαυρίλα

Μας ενημερώνει ο σύνδεσμος εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Οι Έλληνες Εξαγωγείς επιμένουν. Προβάδισμα 3 θέσεων για τις ελληνικές εξαγωγές, παρόλη την στάση πληρωμών του δημοσίου και τον περιορισμό της ρευστότητας από τις τράπεζες

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat και την ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για τις εμπορευματικές συναλλαγές για το εννιάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2011, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν συνολική αύξηση κατά 13,3%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ συνολικά ανήλθαν σε περίπου €3,3 τρις. Οι εξαγωγές σε επίπεδο Ευρωζώνης για το ίδιο διάστημα σημείωσαν αύξηση κατά 13%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκεκριμένα με 42% και σε αξία ανήλθαν σε €15,9 δις. Χωρίς πετρελαιοειδή η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθε σε 14,7% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ).

Η χώρα μας συνεχίζει να είναι η μοναδική στην ΕΕ-27 που καταγράφει μείωση στις εισαγωγές της κατά 20% με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί περαιτέρω κατά 47,4% και να διαμορφωθεί στα €13,2 εκατ. Παρόλη τη σημαντική μείωση που σημειώθηκε, το ελληνικό εμπορικό έλλειμμα είναι το 5ο μεγαλύτερο στην ΕΕ-27. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόσφατη πορεία που κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές έδωσαν στη χώρα μας προβάδισμα 3 θέσεων στην Ευρωπαϊκή κατάταξη εξαγωγών.

Η Ελλάδα για το εννιάμηνο του 2011 καταλαμβάνει πλέον την 17η θέση στο σύνολο 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς, επισημαίνει το εξής: «Εάν το δημόσιο δεν είχε προβεί σε άτυπη στάση πληρωμών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και εάν οι τράπεζες πρόσφεραν επαρκή ρευστότητα τότε θα είχαμε κερδίσει άλλες επιπλέον 5 θέσεις ως χώρα. Διερωτόμαστε λοιπόν εάν πραγματικά είναι επιθυμητό αυτό από την Κυβέρνηση και τον Τραπεζικό τομέα». Σχετικά με τη συνεισφορά των ελληνικών εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας για το εννιάμηνο του 2011 υπολογίζεται σε 9,8%, υψηλότερο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες από το εννιάμηνο του 2010. Με απουσία στοιχείων για 4 από τις 27 οικονομίες της ΕΕ-27 (Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ιρλανδία, Σουηδία), η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία θέση στην εξαγωγική επίδοση στην ΕΕ-27 για το εννιάμηνο του 2011, πάνω από την Κύπρο (πίνακας 1). Παρατηρείται ότι σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2010, σημαντική βελτίωση της εξαγωγικής τους επίδοσης (εξαγωγές/ ΑΕΠ) πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες έχουν σημειώσει οι χώρες: Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία, Μάλτα, χώρες οι οποίες έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διεύρυνση του 2004, αξιοποιώντας σε ένα σημαντικό βαθμό τα πλεονεκτήματα της ένταξής τους. Πίνακας 1. Εξαγωγική επίδοση ΕΕ-27, ανά χώρα για το διάστημα Ιαν-Σεπτ 2009-11
Εξαγωγές/ ΑΕΠ Ιαν-Σεπτ 09 Εξαγωγές/ ΑΕΠ Ιαν-Σεπτ 10 Εξαγωγές/ ΑΕΠ Ιαν-Σεπτ 11
1 Βέλγιο 76,9% 86,6% 93,4%
2 Σλοβακία 61,7% 71,1% 81,1%
3 Ουγγαρία 63,6% 71,7% 78,0%
4 Ολλανδία 60,8% 71,9% 78,0%
5 Εσθονία 45,9% 57,7% 75,7%
6 Τσεχία 56,4% 65,5% 74,0%
7 Σλοβενία 52,7% 60,8% 70,1%
8 Λιθουανία 42,3% 53,4% 65,1%
9 Βουλγαρία 32,4% 41,9% 51,2%
10 Λετονία 28,1% 38,2% 46,1%
11 Αυστρία 35,3% 39,3% 42,2%
12 Μάλτα 27,7% 30,6% 41,8%
13 Γερμανία 33,4% 37,7% 41,1%
14 Πολωνία 31,3% 33,9% 35,8%
15 Δανία 29,8% 30,8% 33,9%
16 Ρουμανία 24,2% 29,5% 33,6%
17 Φιλανδία 25,1% 27,8% 29,7%
18 Πορτογαλία 18,6% 20,9% 24,3%
19 Γαλλία 18,2% 20,2% 21,3%
20 Ισπανία 15,2% 17,7% 19,5%
21 Ην. Βασίλειο 15,7% 17,6% 19,3%
22 Ελλάδα 6,1% 6,4% 9,8%
23 Κύπρος 5,6% 6,2% 7,6%

Ιρλανδία 52,4% 55,3% na

Λουξεμβούργο 40,3% 36,6% na

Ιταλία 18,9% 21,3% na

Σουηδία na na na
Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

πηγή: seve.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ