Vintage Story: Όταν το 1932 την ΔΕΗ την έλεγαν Power: Διαβάστε τους σπαρταριστούς διαλόγους για την εξόφληση των λογαριασμών η.. Σκότος!

Ενδεικτική, στο πλαίσιο μια μικρής αναδρομής, γράφει η Ελευθεροτυπία σε ρεπορτάζ της η αναφορά έστω και επιγραμματικά στην σύμβάση που υπογράφτηκε το 1925, στα χρόνια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
 

 

Οι σπαρταριστοί διάλογοι από τις ιστορίες καθημερινής τρέλας, που λίγο απέχουν από τις σημερινές τραγελαφικές καταστάσεις

Πάρτε εικόνα:

«-Αυτό που σας λέω κύριε!

-Μα σας παρακαλώ, εξηγηθείτε κυρία μου!

-Δεν έχω να εξηγηθώ τίποτε! Σας το είπα! Και το ξαναείπα! Δεν μπορείτε να μ' έχετε διαρκώς στο πόδι, επειδή έτσι το θέλετε εσείς! Δεν έχω καμμία υποχρέωσι εγώ να πληρώσω ολόκληρη την εγκατάσταση!

Ένα πρόσωπο γυναικός, κόκκινον ως ντομάτα, εξηγριωμένον και δύο γυμνά μπράτσα που χειρονομούν απειλητικώς. Ένα τακούνι που χτυπά με οργήν στο πάτωμα κι' ένας κόσμος ολόκληρος από πίσω! 

Τι συμβαίνει; Τι είδους συλλαλητήριο είνε αυτό -συλλαλητήριο μάλιστα εις κλειστόν χώρον... όπου ο καθένας υποστηρίζει τα δίκαιά του εις της υψηλότερες νότες της μουσικής οκτάβας και όλοι μαζί αποτελούν σωστόν πανδαιμόνιον;

-Αλλά καλά σας κάνουν! Έτσι σας χρειάζεται! 

-Όχι θερινή ώρα, αλλά μία νέα ώρα να γίνη. Η μέρα νύχτα και η νύχτα μέρα! Να μας είνε αγύρευτο το ρεύμα σας!

***

Άνθρωποι που συνωθούνται, υπάλληλοι που μαρτυρούν. Μια υπηρεσιακή συναλλαγή, εντελώς πρωτότυπη, που παίρνει τας διαστάσεις διαπληκτισμού. Νεύρα από τη μία μεριά. Εγκαρτέρησις από την άλλη. Οποίον συγκινητικόν... γλέντι! 

Ευρισκόμεθα εις τα γραφεία της ηλεκτρικής εταιρείας διανομής. Ο τίτλος αυτός, όμως, δεν λέει τίποτε. 

"Εις τα γραφεία της Πάουερ". Αυτός μάλιστα, ομιλεί αρκετά σαφώς και επεξηγεί την νευρικότητα που επικρατεί εις την περίεργον συγκέντρωσιν. 

Ο κόσμος έχει λογαριασμούς με την εταιρείαν, οι οποίοι δεν μπορεί να λυθούν χωρίς νεύρα και φωνασκίας. Μεταξύ της εταιρείας και του κόσμου υπάρχει από πολλού κατάστασις εμπόλεμος. Η εταιρεία έχει στα χέρια της ένα μέγιστον όπλον. Το φως και το σκότος. Κυβερνά της νύκτες μας. Γεννηθήτω φως! Και σας φωτίζει το σπίτι. Γεννηθήτω σκότος και σας μεταβάλλει το δωμάτιον εις έρεβος! 

Το όπλον αυτό, το μεταχειρίζεται συχνά η εταιρεία και το πρωί οι ενδιαφερόμενοι σπεύδουν έξαλλοι εις τα γραφεία:

-Κύριε, γιατί μου κόψατε το ρεύμα;

-Γιατί καθυστερείτε τον λογαριασμό!

-Είνε αίσχος!

... Η λέξις Πάουτερ και μόνο εξαγριώνει. Δεν συζητείται το πράγμα. Όταν υπάρχη στη μέση η ηλεκτρική εταιρεία, έχει πάντοτε άδικο και καταδυναστεύει τον κοσμάκη... 

Φταίει όμως πάντα η εταιρεία; Πολλές φορές δεν φταίει! Αλλά πολλές φορές δεν φταίει και ο πελάτης της! Όταν έχουν και οι δύο δίκηο, τότε τι γίνεται;

-Τι λογαριασμός είνε αυτός που μου εστείλατε κύριε;

-Πως λέγεστε παρακαλώ;

-Γ. Σωτηρακόπουλος.

-Μάλιστα. Είνε λογαριασμός τριών μηνών. Αναγκασθήκαμε να σας κόψωμε το ρεύμα επειδή καθυστερείτε την εξόφλησιν.

-Ποιους τρεις μήνες; Δεν έχω ούτε ένα μήνα που νοίκιασα το σπίτι!

Μεγάλη αναστάτωσις! Πως συμβαίνει το περίεργον αυτό, να μην έχει ο άνθρωπος ούτε ένα μήνα και να του στείλουν λογαριασμό τριών μηνών; Βιβλία ξεφυλλίζονται, λογαριασμοί ερευνώνται και στο τέλος, αποκαλύπτεται το μυστικόν.

-Ο προηγούμενος ενοικιαστής καθυστερούσε λογαριασμούς δύο μηνών. Έφυγε και δεν ειδοποίησε.

-Και; Πρέπει να πληρώσω εγώ και τα δικά του;

-Θα ψάξωμε να τον βρούμε... Θα του στείλουμε τον λογαριασμό να τον εξοφλήση. Τότε, μετά την πληρωμήν των καθυστερουμένων, θα σας ξαναδώσουμε το ρεύμα.

-Και έως τότε;

-Έως τότε... υπομονή!

Φωνές, φασαρία.

-Αυτό είνε άνω ποταμών! Είνε αίσχος να γίνεται αυτή η καταδυνάστευσις εις ελεύθερον κράτος!

***

Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν τις φωνές, διότι παρά την επιθυμίαν τους, δεν τα καταφέρνουν να πληρώσουν.

-Ήλθα δέκα φορές, επί τέλους κύριοι να πληρώσω τον λογαριασμό μου. Και της δέκα με είπατε να περάσω άλλη ώρα! Τι θ’ απογίνη αυτή η κατάστασις; Δεν θα μπορέσω να βάλω φως στο σπίτι μου;

-Μάλιστα κύριε... Θα σταλή υπάλληλος να ελέγξη τας εγκαταστάσεις και θα σας δοθή το ρεύμα αμέσως.

-Μου το λένε μια βδομάδα τώρα αυτό. Εν τω μεταξύ πρέπει να κάθωμαι με σπαρματσέτα το βράδυ;

-Δεν φταίμε εμείς, κύριε! Δεν μπορεί να γίνη τίποτε χωρίς να εξακριβώση η εταιρεία την κατάστασίν σας.

Ο μαινόμενος κύριος απέρχεται εξηγριωμένος. Και παραχωρεί την θέσιν του εις άλλον, που διαμαρτύρεται εις τον ίδιον τόνον... 

Οι υπάλληλοι δεν προφθάνουν να δέχωνται τας επιθέσεις και να απαντούν εις τας ερωτήσεις. Η πελατεία εις το πρόσωπόν τους βλέπει το... θηρίον που απομυζά το αίμα του λαού και διέπεται από τας αγριωτέρας διαθέσεις!

-Ορίστε λογαριασμοί! Ένας μήνας, διακόσιες δραχμές! Και αυτό λέγεται φθήνεια! Οικονομία! Πολιτισμός! Μικρή λάμπα του πετρελαίου θα βάλω τον άλλο μήνα να δης εσύ!

-Εγώ; Τι να δω εγώ, κυρία μου; Τη δουλειά μου κάνω εγώ!

-Σου το λέω εσένα να τ' ακούσουν οι προϊστάμενοί σου! Αν δεν φτηνήνετε το ρεύμα θα γίνη συλλαλητήριο! Θα μπούμε στα γραφεία σας να τα σπάσωμε!

-Κυρία μου, παραφέρεσθε!

-Όχι... δεν παραφέρομαι καθόλου. Φέρομαι απλώς όπως σας αξίζει!...

Μεταξύ των παραπονουμένων υπάρχουν και άνθρωποι με καταπληκτικάς περιπτώσεις. Το ρολόι που διαθέτει ο καθένας στο σπίτι του είνε μέγας πειρασμός. Ο Έλλην το έχει μελετήσει και ερευνήσει με κάθε λεπτομέρεια, πώς θα ήτο δυνατόν να σημειώνη ολιγώτερα! 

Από αρκετούς συμπολίτας μας έχουν εφαρμοσθή διάφοροι μέθοδοι, πολλές φορές με κίνδυνον αυτής της ζωής των μεγαλοφυών. Πρόσφατα η εταιρεία ανακάλυψε συμπολίτη μας, που είχε εφεύρη μίαν μέθοδον, δια της οποίας το ρολόι εγυρνούσε... ανάποδα! Έτσι, ολιγώστευε από ημέρας εις ημέραν ο λογαριασμός έως ότου, μετά παρέλευσιν διμήνου, έκανε να πληρώνη και ρέστα... η εταιρεία!».

(«Αθηναϊκά Νέα», 1932, «Σονάρ»)

 

Το κράτος παραχωρούσε στον αγγλοελληνικό όμιλο και συγκεκριμένα στην Power and Traction Finance Company Ltd και στο Συνδικάτο Μελετών και Επιχειρήσεων (σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, αντιπροσωπεύει στην υπόθεση αυτή το σύνολο σχεδόν του ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου) το αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το προνόμιο των μεταφορών (συγκοινωνιών) στην περιοχή Αθήνας, Πειραιά και περιχώρων μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 1985.

Έδινε δηλαδή στον όμιλο και το αποκλειστικό δικαίωμα εγκατάστασης-εκμετάλλευσης τροχιοδρόμων, εγκατάστασης-εκμετάλλευσης υπηρεσίας λεωφορείων μέσα σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την πλατεία Ομονοίας και το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του σιδηρόδρομου Αθήνας - Κηφισιά και Αθήνας - Πειραιά. Επιπροσθέτως, έδινε το δικαίωμα (αλλά όχι αποκλειστικό αυτή τη φορά) της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και έξω από την ακτίνα των 20 χιλιομέτρων από την Ομόνοια.

Η σύμβαση αυτή, όπως γράφει στο βιβλίο του ο κ. Παντελάκης, θα επικυρωθεί από τη Βουλή το 1927 παρά τη σφοδρή κριτική που θα δεχτεί από ορισμένες πτέρυγες γιατί η δύναμη του αγγλοελληνικού ομίλου είναι μεγάλη. «Πράγματι η συνεργασία με τους Αγγλους την εποχή εκείνη, σημειώνει, άγγιζε βαθύτερες πολιτικές και οικονομικές επιλογές της περιόδου. Η ανάμιξη της αγγλικής κυβέρνησης στη σύμβαση είναι δεδομένη».

Από την αγορά των εν λόγω περιοχών εκτοπίζεται η Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, φορέας γαλλικών, βελγικών και ελληνικών συμφερόντων (θα συνεχίσει τις δραστηριότητες σε 12 επαρχιακές πόλεις). Αναγκάζεται στην ουσία να παραδώσει στους νέους αναδόχους τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Αθηνών για εκμετάλλευση. Σε ειδικό όρο της σύμβασης προβλεπόταν ακόμη και αναγκαστική απαλλοτρίωση (!) των εγκαταστάσεων από το Δημόσιο, αν δεν τα έβρισκαν οι δύο ανταγωνιστές, προκειμένου να παραδοθούν στον νέο ανάδοχο.

φωτό αρχείου

 

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για να έχετε στο μενού σας ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ