Δημοπρατούνται 37 ιδιόχειρες επιστολές του Καποδίστρια!!

37 ιδιόχειρες επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια οι οποίες απευθύνονται στον στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο (1789 – 1865) και αναφέρονται σε τρέχουσες κρατικές υποθέσεις, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, των ετών 1828-1830 πρόκειται να δημοπρατηθούν την Κυριακή  24 Ιουνίου από γνωστό ελληνικό οίκο.


37 ιδιόχειρες επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια οι οποίες απευθύνονται στον στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο (1789 – 1865) και αναφέρονται σε τρέχουσες κρατικές υποθέσεις, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, των ετών 1828-1830 πρόκειται να δημοπρατηθούν την Κυριακή  24 Ιουνίου από γνωστό ελληνικό οίκο.

Πρόκειται για  ανέκδοτες έως τώρα, οι επιστολές οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά επίκαιρες καθώς αποκαλύπτουν τις αγωνιώδεις προσπάθειές του να βάλει μια τάξη στις υποθέσεις του νεοσύστατου κράτους χωρίς να υπολογίζει το κόστος.

«…Θα με λυπούσε πολύ αν ο εγωισμός και η φιλοχρηματία των οικονομικά ισχυρών, των ανθρώπων με υπόληψη και των γαιοκτημόνων με ανάγκαζε να καταφύγω στη βία. Όμως, αν πρέπει να το κάνω δεν θα διστάσω, γιατί μου είναι αδύνατον να σταματήσω ή να κάνω πίσω…» είναι ένα από τα αποσπάσματα των  όσων γράφει ο Ιωάννης Καποδίστριας για τους ισχυρούς της εποχής (29 Φεβρουαρίου 1828).


Σε άλλη επιστολή του απαντάει στη διαβεβαίωση του Κοντόσταυλου ότι ο προϋπολογισμός του κράτους είναι ισοσκελισμένος:

«…Δεν συμμερίζομαι τη γνώμη σας σχετικά με τους εθνικούς πόρους και την ισορροπία που βρίσκετε ανάμεσα στα έξοδα και τα έσοδα. Αν συνυπολογίσετε τη φοβερή δυστυχία του λαού και την αφορία που θα μπορούσε να πλήξει επί μακρόν το έδαφος της Ελλάδας, ελλείψει πιστώσεων και κεφαλαίων, θα βλέπατε ότι τα μέσα που διαθέτουμε είναι τελείως δυσανάλογα προς τις ανάγκες μας, πράγμα που με ανησυχεί, διότι μπορώ και συμπάσχω, και υποφέρω περισσότερο από τους δυστυχείς που μου ζητούν ψωμί και δεν μπορώ να τους δώσω…» (13 Απριλίου 1828).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ