Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Good news: Με 200 εκατ. απογειώνεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Την ενεργοποίηση του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι ενέκρινε η επενδυτική επιτροπή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και των τραπεζών, θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συνεπένδυσης η οποία αντιστοιχεί σε 1 προς 1. Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι, θα τεθούν σε εφαρμογή δύο χρηματοδοτικά εργαλεία: η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και το «Ταμείο Εγγυοδοσίας».

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια που χορηγούνται από τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο κατά μέσο όρο είναι χαμηλότερο από 4,5%, καθώς το μέρος του δανείου που συμβάλλει το Ταμείο (50%) είναι άτοκο.

Η ενεργοποίηση του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχιση του προγράμματος που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθεί μέρος του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως ότου προκηρυχθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Υπογραμμίζεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει το ΕΤΕΑΝ, είναι μέρος των 200 εκατ. ευρώ που έχουν εισρεύσει έως αυτή τη στιγμή στο ταμείο από επιστροφές δανείων.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες):

* Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

* Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων), το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι:

* Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.

* Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.

* Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ