Ο δικηγόρος Θέμης Σοφός για το Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων

"Είναι χείριστο σφάλμα μελών της Κυβερνήσεως να κάνουν δηλώσεις για δικογραφία που ερευνάται από την Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν επιδοκιμάζεται από την Δικαιοσύνη"

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9.89 και τη Λώρα Ιωάννου εξηγεί ο δικηγόρος Θέμης Σοφός τι συμβαίνει σχετικά με το Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων.

"Πράγματι, πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, αυτό είναι κάτι που έχει καταστεί εσωτερική έννομη τάξη και η χώρα μας έχει επικυρώσει την σύμβαση των ΟΗΕ του 2010 με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιστάσεις κατά τις οποίες οφείλει το συμβαλλόμενο κράτος να λάβει μέτρα προστασίας μαρτύρων είτε μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είτε μαρτύρων που η κατάθεσή τους συνέχεται με την εξιχνίαση εγκληματικών οργανώσεων.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναλυθούν γιατί  δεν είναι τόσο οι προστατευόμενοι μάρτυρες που πρέπει να μας απασχολούν αλλά  η προστατευόμενη διαδικασία. Γιατί η διαδικασία προστασίας προσώπου που πρόκειται να καταθέσει, του παρέχει την δυνατότητα να αλλάξει όνομα, να αλλάξει κατοικία και να δώσει την δυνατότητα να αποφύγει ενδεχόμενες απειλές ή προσεγγίσεις από πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ως απειλή.

Ο νόμος λέει ότι στην ποινική διαδικασία, στο ακροατήριο δεν μπορεί κάποιος να έρθει υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα και να μην έχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο για να στηρίξει (την μαρτυρία)".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ