Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Χρονιά σημαντικών εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

Έναν απολογισμό του 2017 με θετικότατο πρόσημο παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς.

Επίτευξη Στόχων NPE και NPL, Ενίσχυση Kάλυψης από Προβλέψεις

 • Μείωση NPE κατά €3,0 δισ., NPL κατά €3,7 δισ. σε ετήσια βάση
 • Δείκτες κάλυψης στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9
 • Εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης NPE/NPL
 • Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού

 

Βελτίωση του Προφίλ Ρευστότητας και Διαφοροποίηση των Πηγών Χρηματοδότησης

 • Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €2,7 δισ. το 2ο εξάμ.2017 στα €41 δισ.
 • Μείωση της χρηματοδότησης ELA <€2δισ. σήμερα. Σε τροχιά απεξάρτησης μέχρι το 3ο τρίμ. 2018
 • Σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα

 

Εντατικοποίηση των Ενεργειών Μείωσης Κόστους και Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας

 • Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα
 • Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα
 • Κέρδη προ φόρων & προβλέψεων αυξημένα κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα

 

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

 • Δείκτης CET-1 στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις)
 • Δείκτης CET-1 υψηλότερα συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης SREP

 

Ενδυνάμωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νέα Εκτελεστική Ομάδα

 • Συνεχής προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης
 • Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας, με βάση την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια
 •  Νέα διοικητική δομή

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ