Ένας ωραίος Αλέξανδρος με βοστρύχους σε χρυσαφί - μπρονζέ είναι το νέο λογότυπο του ΣΕΒΕ - Ιδού και η επωνυμία

Αλλαγή καταστατικού και λογότυπου.

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΣΕΒΕ της 21ης  Μαΐου 2018,  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού του ΣΕΒΕ, με την οποία ορίζεται η νέα επωνυμία του ΣΕΒΕ ως «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» και στην αγγλική γλώσσα ως «GREEK EXPORTERS’ ASSOCIATION».  

Οι διακριτικοί τίτλοι «ΣΕΒΕ» και «SEVE» αντίστοιχα διατηρούνται ως έχουν.  

Το νέο λογότυπο: