Γυναικείο επιχειρείν με μέντορες από όλη την Ευρώπη αιτήσεις ως 28-2

Είναι απαραίτητη η υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να διατηρήσουν και μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν την επιχείρησή τους κάνοντάς τη βιώσιμη. Η καθοδήγηση από επιχειρηματίες – πρότυπα και τα επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων θα επηρεάσουν θετικά και θα ενισχύσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ειδικά σε περιόδους οικονομικών προκλήσεων όπως είναι η περίοδος που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα.

Είναι απαραίτητη η υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να διατηρήσουν και μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν την επιχείρησή τους κάνοντάς τη βιώσιμη.

Η καθοδήγηση από επιχειρηματίες – πρότυπα και τα επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων θα επηρεάσουν θετικά και θα ενισχύσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ειδικά σε περιόδους οικονομικών προκλήσεων όπως είναι η περίοδος που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, όσες περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα τελευταία 4 χρόνια την επιχείρησή τους και απασχολούν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο, ώστε να λάβουν (δωρεάν) ουσιαστική καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές από ήδη εδραιωμένους επιχειρηματίες (Μέντορες), για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, ειδικά σε αυτό το πρώιμο και καθοριστικό στάδιο για τις επιχειρήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Μεντόρων ολοκληρώθηκε, και βρίσκεται ήδη στη φάση αξιολόγησης. Ο αριθμός των αιτήσεων που παραλάβαμε είναι σχεδόν τετραπλάσιος από αυτόν που αναμέναμε. Η ανταπόκριση είναι τεράστια!

Τώρα το δίκτυο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αιτήσεων για όσες είναι να λάβουν mentoring, δηλαδή για τις γυναίκες επιχειρηματίες που θα επιλεχθούν ως καθοδηγούμενες (mentorees) και θα γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο, που καλύπτει 17 χώρες, μέσω του ελληνικού δικτύου Business Mentors με σκοπό να συμβάλει σε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει! Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 29/02/2012 για καθοδηγούμενες/mentorees (γυναίκες επιχειρηματίες) Η διαδικασία προβλέπει τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου www.businessmentors.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαργαρίτα Τσιώνη, Τηλ. +30 210 67 72 129 – [email protected]


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ