Δωρεές σε 16 ΜΚΟ από το ίδρυμα

Έτσι πρέπει να κάνουν όσοι μπορούν. ΜΠΡΑΒΟ!Το ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", ανακοίνωσε δωρεές συνολικού ύψους 9,2 εκατ. προς 16 ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στην Ελλάδα. Κοινωνική κατοικία και επισιτιστική βοήθεια.

Έτσι πρέπει να κάνουν όσοι μπορούν. ΜΠΡΑΒΟ!

Το ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", ανακοίνωσε δωρεές συνολικού ύψους 9,2 εκατ. προς 16 ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στην Ελλάδα. Κοινωνική κατοικία και επισιτιστική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω δωρεές αποτελούν το δεύτερο τμήμα της βοήθειας του ιδρύματος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των 100 εκατ. ευρώ, μετά και την ανακοίνωση του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και της λειτουργίας Κέντρων Ημέρας για αστέγους (ΜΚΟ PRAKSIS) και της διανομής επισιτιστικής βοήθειας σε οικογένειες και ιδρύματα (MKO Άρτος-Δράση). Το ίδρυμα αξιολογεί, επίσης, επιπλέον οργανισμούς και προγράμματα, συνολικής αξίας 11,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν σύντομα την τρίτη σειρά των δωρεών του.


πηγή: http://www.emea.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ