ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ

24 Απριλίου 2023 - 9:24 πμ

Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου από τη φωτιά