ΛΙΘΟΣ

29 Ιουνίου 2022 - 4:48 μμ

Το τοπάζι είναι ένα ορυκτό, που έχει χρησιμοποιηθεί σαν πολύτιμος λίθος από την αρχαιότητα.