ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

18 Αυγούστου 2017 - 12:15 μμ

Πρόταση Σαββίδη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 25 εκατ. ευρώ

22 Μαΐου 2017 - 5:52 μμ

Η είσοδος του ομογενή επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των βασικών μετόχων της εταιρείες και των πιστωτριών τραπεζών το τελευταίο χρονικό διάστημα.