ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

21 Δεκεμβρίου 2023 - 11:00 πμ

Στο 11,5% του ΑΕΠ η άμεση συμβολή του τουρισμού το 2022, πέντε Περιφέρειες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% των εισπράξεων της χώρας

26 Ιανουαρίου 2016 - 7:24 μμ

Με στόχο τη δημιουργία ενιαίας ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας και την ενίσχυση της θέσης της στην διεθνή τουριστική βιομηχανία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε σήμερα το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τουρισμού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).