ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 Δεκεμβρίου 2022 - 5:00 μμ

Διαφάνεια, αποδοτικότητα και διευκόλυνση στην αναζήτηση εργασίας με ψηφιακή κάρτα και ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης

1 Ιουλίου 2022 - 12:46 μμ

Μέσω του συστήματος θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι υπερωρίες των εργαζομένων.