Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Έρευνα: Σε ποια επαγγέλματα θα γίνουν προσλήψεις και σε ποια απολύσεις;

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν υποτονικές προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2015 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης.

 

Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 5% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 18% προβλέπει μείωση, το 51% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 26% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -2%, μειωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

«Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία συνδυαστικά με μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι εργοδότες να παραμείνουν επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τα σχέδια προσλήψεων για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2015.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών (από 5% στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκε στο 26%) που απάντησαν ‘Δεν γνωρίζω’ όταν κλήθηκαν να προβλέψουν μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων. Προφανώς, η σημαντική αυτή μεταβολή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας.

Είναι επομένως, επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικών πολιτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το 26% των εργοδοτών αυτών δεν θα συνταχθεί τελικά με όσους έχουν αρνητικές προοπτικές όσον αφορά την απασχόληση», τονίζει η Δρ Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Ωστόσο, αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δεν αποδυναμώνει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, παρά τις ενδείξεις ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας θα συνεχίσει να είναι αργός.

Συγκεκριμένοι τομείς όπως ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας του Τουρισμού, προβλέπουν, ακόμη και εν μέσω δύσκολων εποχών, αύξηση του αριθμού εργαζομένων τους», δηλώνει η Δρ Κουσία.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2015. Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -11%. Παράλληλα, απαισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται τόσο στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όσο και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε -6% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα της Μεταποίησης. Στον αντίποδα, μικρές αυξήσεις στον αριθμό των εργαζομένων -της τάξης του +2%- αναμένονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 16 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι εργοδότες στον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου καταγράφουν μείωση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων μειώνονται κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον τομέα του Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, συγκριτικά με το Δ' Τρίμηνο του 2014, οι προθέσεις προσλήψεων φθίνουν και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη μείωση –της τάξης των 22 ποσοστιαίων μονάδων- καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα της Μεταποίησης, όσο και στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι προοπτικές απασχόλησης σημειώνουν πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, ενώ οι τομείς της Γεωργίας και του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου εμφανίζονται αποδυναμωμένοι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Η πιο αδύναμη αγορά εργασίας καταγράφεται στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι οι πρώτες αρνητικές εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, με το Δείκτη να διαμορφώνεται στο -8%. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες προβλέπουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων από το Β’ Τρίμηνο του 2013, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου να ανέρχονται σε -6%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες και των δύο γεωγραφικών περιοχών καταγράφουν σημαντικά αποδυναμωμένες προβλέψεις προσλήψεων, με την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής να σημειώνει αξιοσημείωτη πτώση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων και τη Βόρεια Ελλάδα να προβλέπει μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων φθίνουν σημαντικά και στις δύο γεωγραφικές περιοχές, με τους εργοδότες να καταγράφουν πτώση 17 και 13 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού

Οι εργοδότες των Μεγάλων Επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +6%. Ωστόσο, οι προβλέψεις προσλήψεων στις άλλες τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένεται να μειωθούν, με την πιο αδύναμη αγορά εργασίας να καταγράφεται από τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με Προοπτικές της τάξης του -10%. Παράλληλα, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μεσαίου και Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε -7% και -4% αντίστοιχα.

Οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, με τις πιο σημαντικές πτώσεις, 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, να καταγράφονται στις Μεσαίου και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων σημειώνεται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές μειώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού, με σημαντικότερες τις μειώσεις 20 και 17 ποσοστιαίων μονάδων στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις και κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

*Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, οι Μικρές επιχειρήσεις έχουν 10-49 εργαζόμενους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις έχουν 50-249 εργαζόμενους, και οι Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 250 ή περισσότερους εργαζόμενους.Διεθνείς Συγκρίσεις

Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2015 βασίζεται στις απαντήσεις που έδωσαν περισσότερα από 59.000 ανώτατα και ανώτερα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2015, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Οι προβλέψεις του Δ’ Τριμήνου του 2015 καταγράφονται θετικές, με τους εργοδότες σε 36 από τις 42 χώρες να προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Ωστόσο, εν μέσω ενδείξεων ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μετά την ύφεση παραμένει αργός, οι οριστικές ενδείξεις αύξησης του εργατικού δυναμικού κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου παραμένουν αποσπασματικές, με τους εργοδότες να εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί ως προς τα σχέδια προσλήψεων έως ότου αντιληφθούν πιο ουσιώδεις ενδείξεις ανάκαμψης της αγοράς.

Οι πιο αισιόδοξες Προοπτικές Απασχόλησης σημειώνονται στην Ινδία, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Οι πιο αδύναμες Προοπτικές Απασχόλησης και ταυτόχρονα, οι μοναδικές αρνητικές, καταγράφονται στη Βραζιλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Φινλανδία. Συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώνονται σε 15 χώρες, αποδυναμώνονται σε 20, ενώ παραμένουν αμετάβλητες σε επτά. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 16 χώρες, σημειώνουν πτώση σε 21 και παραμένουν σταθερές σε πέντε.

Πάνω από 20.000 εργοδότες σε 24 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ, έλαβαν μέρος στην Έρευνα για το Δ' Τρίμηνο του 2015. Οι εργοδότες σε 19 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2015, με τις προβλέψεις να βελτιώνονται σε 7 χώρες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και να αποδυναμώνονται σε δώδεκα. Δεδομένης της παρατεταμένης περιόδου οικονομικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα, οι εργοδότες εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τα σχέδια προσλήψεών τους, με αποτέλεσμα οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το Δ’ Τρίμηνο του 2015 να είναι οι πρώτες αρνητικές έπειτα από επτά διαδοχικά τρίμηνα θετικών προβλέψεων.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών βελτιώνεται σε 12 χώρες και επιδεινώνεται σε εννέα. Οι ισχυρότερες προβλέψεις της περιφέρειας ΕΜΕΑ σημειώνονται στη Ρουμανία και οι ασθενέστερες στην Ιταλία.

 

 

 

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ