Για 130€; Λουκέτο για 5 μέρες στα καταστήματα του Σεργουλόπουλου Shamone & Artisanal - Τι καταγγέλει ο παρουσιαστής

Λουκέτο για 5 ημέρες μπαίνει από σήμερα μέχρι την Κυριακή στα δύο καταστήματα του παρουσιαστή Φώτη Σεργουλόπουλου, "Artisanal" και "Shamone".

Η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων γίνεται λόγω μη έκδοσης αποδείξεων, αξίας 130 ευρώ, όπως δηλώνει ο παρουσιαστής μέσω του λογαριασμού του στο facebook, λόγω καθυστέρησης και παράλληλης λειτουργίας έκδοσης τιμολογίου.

Ολόκληρη η δήλωση του παρουσιαστή Φώτη Σεργουλόπουλου:

«Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με ασυνήθιστη σπουδή, κατά τρόπο ανακόλουθο, πριν την εκδίκαση της προσφυγής, την οποία η επιχείρηση άσκησε, με λόγους ουσιαστικά και νομικά βάσιμους και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. 

Η προσφυγή που ασκήσαμε δεν έχει ακόμη εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή και σε περίπτωση ευδοκίμησής της, ως συνέπεια θα έχουμε το άτοπο αποτέλεσμα της επιβολής μιας αυστηρότατης κύρωσης, όπως είναι η σφράγιση καταστήματος, χωρίς νόμιμο έρεισμα δηλαδή χωρίς νόμιμη πράξη στην οποία να στηρίζεται αυτή. 

Δεδομένου ότι η τήρηση της νομιμότητας συνιστά κύριο μέλημά μας, θα συμμορφωθούμε στην επιβληθείσα κύρωση, ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε γνωστό ότι η αρχή που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση ενήργησε κατά τρόπο ηθικά, κοινωνικά και νομικά μη αποδεκτό, με αποκλειστικό σκοπό την προβολή της εικόνας ότι το Κράτος "τιμωρεί" αδιακρίτως επωνύμους και μη. 

Τέλος, προς αποφυγήν δημιουργίας εντυπώσεων, ως προς τη βαρύτητα του φορολογικού παραπτώματος, για το οποίο διατάχθηκε η αναστολή της λειτουργίας των δύο καταστημάτων, η επιχείρηση αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει δημοσίως ότι πρόκειται για την καθυστέρηση έκδοσης τριών (3) αποδείξεων, ύψους 130 ευρώ, λόγω παράλληλης έκδοσης τιμολογίου!». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ