Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

«Ελλάκτωρ»: Στους αδελφούς Καλλιτσάντση ο έλεγχος- Τέλος εποχής για Μπόμπολα & Κούτρα

Το 52,84% των μετόχων της εταιρείας ψήφισε υπέρ της πρότασης των αδελφών Καλλιτσάντση για αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

H γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "Ελλάκτωρ" επικύρωσε την επικράτηση της πρωτοβουλίας Change4Ellaktor που εκπροσωπεί η οικογένεια Καλλιτσάντση.

Στη συνέλευση υπερψηφίστηκαν και τα τρία αιτήματα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών μετόχων, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, μέσω της εταιρείας PEMANOARO LTD (που ελέγχουν άμεσα).

Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε:

-Με ποσοστό 52,92% επί των παρόντων το αίτημα για ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

-Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή εννέα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός μεταξύ αυτών των Ανεξάρτητων Μελών.

-Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Στην συνέλευση παραβρέθηκε το 78,1% των μετόχων και υπέρ της αλλαγής του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως προτάθηκε από την πλευρά των αδερφών Καλλιτσάντση, ψήφισε το 52,84% και κατά το 45,9% μετόχων.

Συνολικά στην Γ.Σ παρέστησαν 271 μέτοχοι εκπροσωπώντας 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών .

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων τέσσερα είναι Ανεξάρτητα, ως ακολούθως:

Γεώργιος Προβόπουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Δημήτριος Καλλιτσάντσης

Ιορδάνης Αϊβάζης

Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου

Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος)

Αλέξιος Κομνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος)

Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος)

Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος)

Παράλληλα:

αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

-Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Σε ότι αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνεται:

Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

«Ζητήσαμε από τους μετόχους να πιστέψουν και πάλι στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, να στηρίξουν την πρότασή μας για μία συνολική, ρεαλιστική και συγκεκριμένη αλλαγή στις δομές, στη λειτουργία και στη στρατηγική του Ομίλου, να εμπιστευθούν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι με τη ψήφο τους μας έδωσαν σήμερα μία ξεκάθαρη και σαφή εντολή. Είναι δική μας υποχρέωση και καθήκον τώρα να τους δικαιώσουμε για την επιλογή τους. Η επόμενη ημέρα για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ήδη. Όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι θα δουλέψουμε για να αποδείξουμε πως ο Όμιλος δεν βρίσκεται τυχαία σε ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους και πλέον έχουμε νέα Διοίκηση και νέο συγκεκριμένο πλάνο, για να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκεί που ανήκει, στην κορυφή. Για να επιστρέψει ο Όμιλος στους μετόχους αυτό που δικαιούνται, μακροχρόνια αξία», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

Την γενική συνέλευση, άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, ο οποίος υπερασπίστηκε την τακτική ομοφωνίας που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας τον αιφνιδιασμό που δέχτηκε από την πλευρά Καλλιτσάντση με την πρόταση για αλλαγή διοίκησης στην Ελλάκτωρ.

«Περάσαμε αυτά τα 20 χρόνια στη λογική των συνδυασμένων οικογενειακών επιχειρήσεων και παρά τη μετοχική υπεροχή που είχα, δεν επέβαλλα την άποψή μου στους συνεταίρους μου, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονταν ομόφωνα. Η διοίκηση ήταν συλλογική και οι ευθύνες συλλογικές σε επίπεδο μητρικής» ανέφερε. Την άποψη για αιφνιδιασμό αντέκρουσε ο κ. Δημήτρης Καλλιτσάντσης, λέγοντας όταν τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε ανοικτή ρήξη με την άλλη πλευρά και αποκάλυψε ότι ενώ υπήρξε συμφωνία για να αγοράσουν τις μετοχές Μπόμπολα-Κούτρα, αυτή δεν τηρήθηκε.

Από την πλευρά του ο κ. Σάκης Καλλιτσάντσης στην πρωτολογία του προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην ρήξη των μετόχων. «Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε σε αδιέξοδο και η εικόνα στο ταμπλό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία... Ζητάμε από το ΔΣ να εκλέξει ένα νέο ΔΣ και να δημιουργήσει προοπτική στον όμιλο. Η νέα σύνθεση που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα προσεχτικής επιλογής που κάναμε με συμβούλους».

Όπως τόνισε, επελέγησαν πρόσωπα με γνώση και εμπειρία για να κάνουν αυτή την αλλαγή, πρόσωπα εγνωσμένης επάρκειας στα χρηματοοικονομικά, στα νομικά, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνοποιημένη αντίληψη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Καλλιτσάντση, είναι ρεαλιστικός στόχος η επίτευξη τζίρου ύψους 1 δις ευρώ το επόμενο διάστημα και κερδοφορία στο 3 έως 4%.

Μάλιστα ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας Change4Ellaktor φρόντισε να διαμηνύσει στην άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος των ηττημένων την επόμενη μέρα. «Σπιλώνει την φήμη μας εάν κάποιος από την εταιρία αποφασίσει να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων. Αν αυτό συμβεί η εταιρεία θα πρέπει να αμυνθεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τόνοι στην γενική συνέλευση ανέβηκαν όταν πήρε το λόγο ο κ. Δημήτρης Κούτρας, παρουσιάζοντας την συνεισφορά του στον τομέα των κατασκευών.

«Δεν με πειράζει η πρωτοβουλία τους όσο οι μισές αλήθειες. Δεν θα απολογηθώ για τα ψέματα. Αλλά για την συνεισφορά μου στον όμιλο. Το 2004 έως το 2017, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 10,558 δις, με κέρδη από κατασκευές ύψους 255 εκ. και 206 εκ. ευρώ από το χρυσό. Συνολικά δηλαδή 471 εκ. ευρώ. Ας αναλογιστούμε όλοι την συνεισφορά μας σε αυτόν τον τομέα» δήλωσε χαρακτηρίζοντας την πρόταση της άλλης πλευράς άλμα στο κενό.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ