Ξέρετε τι πρόστιμο πληρώνει η Ελλάδα στην Κομισιόν για κάθε λεπτό που περνάει, επειδή άλλαξε την ώρα;

Πρόστιμο στην Ελλάδα από την Κομισιόν για την αλλαγή της ώρας.

Για κάθε ώρα που περνάει από τις 3 π.μ. της Κυριακής 31/3, όταν και κληθήκαμε όλοι να γυρίσουμε το ρολόι μας ώστε να δείχνει 4 π.μ., η Ελλάδα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και, ως εκ τούτου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 17.650 ευρώ… την ώρα. Δηλαδή με 294,16 ευρώ το λεπτό!

Το επιβληθέν πρόστιμο θα παραμείνει εν ισχύ, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία και επαναφέρει την ώρα, κατά μία ώρα νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για διακοπή των εποχικών αλλαγών του χρόνου εντός του 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ