Μόλις ιδρύθηκε η Ένωση των Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα-πρόεδρος ο Ηλίας Μουσταΐρας

Η ίδρυση της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής εκπληρώνει ένα οραματικό σχέδιο.

Με σημαντικές επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής ως Ιδρυτικά Μέλη, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ελευσίνας το καταστατικό και η Ιδρυτική Πράξη της «Ένωσης των Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής», η οποία μάλιστα θα λειτουργεί με την στενή συνεργασία και επίβλεψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής.

Η ίδρυση της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής υπό την Αιγίδα του ΣΒΑΠ, εκπληρώνει ένα οραματικό σχέδιο του κ. Δημήτρη Μαθιού, σημερινού Πρόεδρου του ΣΒΑΠ, ο οποίος χαιρετίζει το εγχείρημα και δηλώνει παρών στην επιχειρηματική αυτή δράση, με έδρα την πόλη της Ελευσίνας, η οποία διαθέτει μακρά βιομηχανική ιστορία, ήδη από το 1875.

Να σημειωθεί ότι ο λεγόμενος «Κύκλος της Ζυρίχης» όπως καταγράφηκε στην Βιομηχανική ιστορία της Χώρας μας, αποτελούμενος από Μηχανικούς, γόνους εφοπλιστικών οικογενειών κυρίως, που είχαν αποφοιτήσει από το ομώνυμο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης την εποχή του 1880, εμφανίστηκε δυναμικά στην Πόλη της Ελευσίνας, εισάγοντας την Βαριά Χημική βιομηχανία της Χώρας, παρακάμπτοντας τον Πειραιά και το Λαύριο και ξεκινώντας μια λαμπρή διαδρομή βιομηχανικής ανάπτυξης στην περιοχή, που έδωσε «εισόδημα και προκοπή» σε χιλιάδες οικογένειες από τότε έως και σήμερα.

Σήμερα η περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει εγκατεστημένες περισσότερες από 7.000 βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών logistics, αποτελώντας το βαρύ κεφάλαιο της παραγωγικής δραστηριότητας της Χώρας μας.

Με περισσότερα από 25 Ιδρυτικά Μέλη, με ισχυρή επίγνωση του ρόλου των σύγχρονων επιχειρήσεων, ο ΕΝΕΒΙΔΑ-ΣΒΑΠ, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κορμό της επιχειρηματικότητας στην Δυτική Αττική, και να αναδείξει το ιστορικό κεφάλαιο και την προσφορά της μεταποιητικής δραστηριότητας στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών.

Ο στόχοι της Ένωσης των Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό του Φορέα, είναι κυρίως η «Η Δικτύωση & Συνέργεια μεταξύ των μελών για την προώθηση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και η προάσπιση των εταιρικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας προς τα μέλη της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας της εργασίας, διασφάλισης ποιότητας, έρευνας και καινοτομίας, περιβάλλοντος, διαχείρισης ενέργειας, ανακύκλωσης, τεχνικής εκπαίδευσης, διεθνούς επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής νομοθεσίας, κ.ά.

Το κοινωνικό αποτύπωμα της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής θα είναι η διαρκής προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών εταίρων, μέσω και της διεύρυνσης της απασχόλησης και την ανάπτυξη και εξέλιξη των επαγγελματικών εξειδικεύσεων για τους νέους.

Μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής γίνονται αποκλειστικά Νομικά Πρόσωπα, που έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Δυτικής Αττικής, αποκλειόμενων των ατομικών επιχειρήσεων Φυσικών Προσώπων κάθε ειδικότητας. Οι εγγραφές Νέων Μελών είναι ανοικτές, και η κάθε επιχείρηση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, γίνεται αμέσως δεκτή στην Ένωση.

Η Έδρα της Ένωσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής βρίσκεται στην Ελευσίνα, και τα γραφεία της βρίσκονται στο κτίριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, το οποίο έθεσε αφιλοκερδώς όλη την υποδομή του στην διάθεση των μελών της Ένωσης.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής φαίνονται παρακάτω:

Μ.Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ -
Άνω Λιόσια - Χρήστος Παππούς

Α.Ε. ΟΤΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
Μαγούλα - Αθανάσιος Πανωλιάσκος

ΕΛΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - Μάνδρα - Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντοζάς

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. -
Ελευσίνα - Μελέτιος Τζαφέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. -
Ελευσίνα - Ηλίας Μουσταΐρας

SWISS APPROVAL INSTITUTE Α.Μ.Κ.Ε. - Ελευσίνα - Αναστασία Λελητσούδη

SKYPLAST Ι.Κ.Ε. - Μέγαρα - Ελευθέριος Γραμματικάκης – Μπαστάκης

ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε. - Ελευσίνα - Μιχαήλ Σοφράς

Η.ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. - Μέγαρα - Ιωσήφ Σταματόπουλος

Ε.Ε ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Άνω Λιόσια - Ελευθέριος Παντελάκης

Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - Άνω Λιόσια - Ευάγγελος Βαλλιανάτος

Μ. ΔΟΓΡΑΜΑΝΤΖΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. - Άνω Λιόσια - Μαρία Δογραματζή

MEATFARM Α.Ε.Β.Ε. - Άνω Λιόσια - Ευάγγελος Ρίζος

SYNAPSECOM Α.Ε. - Άνω Λιόσια - Δημήτρης Άγγελος Χαντζαρίδης

Κ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Ασπρόπυργος - Κωνσταντίνος Σαρηγιάννης

LINK A.E. - Μάνδρα - Αθανάσιος Πανωλιάσκος

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. - Μάνδρα - Αθανάσιος Πετρόπουλος

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΑΝΟ) Α.Ε. -
Ασπρόπυργος - Χρήστος Γεωργακόπουλος

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε. - Μέγαρα - Βασίλειος Κόμπουλης

ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - Μάνδρα - Ηρακλής Δίπλας

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΟΣ Ι.Κ.Ε. - Μέγαρα - Βασίλειος Κόμπουλης

ECORESET A.E. - Ασπρόπυργος - Σταύρος Θεοδωρόπουλος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. - Ασπρόπυργος - Νικόλαος Τζεμπελίκος

ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Ελευσίνα - Αθανάσιος Φίλης

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - Ασπρόπυργος - Ευγενία Καμπόλη

Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - Μάνδρα - Νικόλαος Μπαζίγος

ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. - Ασπρόπυργος - Απόστολος Μούργος

ΝΕΖΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Μαγούλα - Ανδρούλα Νέζη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά προκύπτουν από την ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου, είναι ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ.

Ο Ηλίας Μουσταΐρας είναι στέλεχος ανάπτυξης αγοράς, με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού, και είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων: στην Περιβαλλοντική Διαχείριση - Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Στρατηγική Διοίκηση Κρατών και Περιφερειών. Είναι εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ» (WELDING GREEK INSTITUTE), Εθνικού Φορέα Συγκολλήσεων, μοναδικού και αποκλειστικού μέλους των Διεθνών Οργανισμών Συγκολλήσεων, ήδη από το 2018, και εκπροσωπεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.

Συγχρόνως, εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου Δ.Σ. στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», του οποίου έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος κατά έτη 2017-2020. Διαθέτει έντονο κοινωνικό προφίλ με συνεισφορά στα κοινά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ως εκλεγμένος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων κατά το διάστημα 2014-2019.

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Ο Ελευθέριος Παντελάκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ANEL STANDARD και Πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρήσεων Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Άνω Λιοσίων "ΔΑΙΔΑΛΟΣ". 

Τα τελευταία χρόνια μετέχει στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ) ως μέλος Δ.Σ., και εκπροσωπεί τον ΣΒΑΠ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής.

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

Ο Γιώργος Παπαμανώλης, είναι Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΒΕΠ). Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής άκαυστων υλικών για τους χώρους ενδιαίτησής των πλοίων από το 1982. Έχει σπουδάσει λογιστικά και διοίκηση επιχειρήσεων και έχει πάρει μέρος σε σεμινάρια σχετικά με οικονομικά θέματα, ποιότητα και εξωστρέφεια. Είναι Γενικός Γραμματέας και από τα ιδρυτικά μέλη του ναυτιλιακού cluster W.I.M.A.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος στον Φορέα Πιστοποίησης «SWISS APPROVAL T.B. AE».

Μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης από το 2004 έως το 2009, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και Γενικός Γραμματέας Τουρισμού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EVAL ΑΒΕΕ, ηγέτιδας ελληνικής εταιρείας από το 1976 στη παραγωγή σωστικών και ναυτιλιακών ειδών και αξεσουάρ για επιβατικά σκάφη και σκάφη αναψυχής στην ελληνική αγορά. Διατελεί επί σειρά ετών, μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ) καθώς επίσης έχει συμμετάσχει στην Ένωση Μεταλλοβιοτεχνών Αττικής, στο Σύνδεσμο  Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών-Παρελκόμενων Εξαρτημάτων – Εμπόρων  &  Υπηρεσιών  (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ) και στο Δ.Σ. του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET Α.Ε.  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΡΑΣ: Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, MBA καθώς και International Welding Engineer (IWE). Εκτελεί χρέη Προέδρου Δ.Σ. στην εταιρεία ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών και μηχανουργικών εργασιών με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Διευθύνων Σύμβουλος της TCP Protect, με εξειδίκευση στην προστασία πάσης φύσεως και περιπλοκότητας κατασκευών, από τις διαβρώσεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ: Μηχανολόγος Μηχανικός, ιδρυτής - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας LINK A.E., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Είχε διατελέσει στο παρελθόν, Τεχνικός Διευθυντής της FULGOR A.E., καθώς και μέλος Δ.Σ. στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) Α.Ε. εποπτευόμενης εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Με έντονη αυτοδιοικητική ενασχόληση, ως υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα εκτελεί χρέη Προέδρου Δ.Σ. στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.» των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ