ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - GOOD NEWS

28 Φεβρουαρίου 2024 - 4:09 μμ

 "Φύση, μυθολογία, γαστρονομία και δραστηριότητες, διαφοροποιούν το νησί έναντι ανταγωνιστικών προορισμών"

23 Φεβρουαρίου 2024 - 2:11 μμ

Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα σύμφωνα με την 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης

18 Φεβρουαρίου 2024 - 9:00 πμ

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση, η διάδοση και προβολή της γλώσσας μας

8 Φεβρουαρίου 2024 - 10:30 πμ

Βρετανικό βραβείο "Καλοσύνη στην εκπαίδευση" σε σχολείο του Ρεθύμνου