ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΓΙΑΤΡΟΣ

27 Σεπτεμβρίου 2021 - 3:44 μμ

«Το γεγονός ότι απορρίπτεται μια γυναίκα γι’ αυτό τον λόγο αφορά όλους τους γιατρούς, όλων των φύλων»