ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

17 Δεκεμβρίου 2017 - 2:46 μμ

Το υπουργείο εργασίας σε συνεργασία με τις τράπεζες επεξεργάζεται λύσεις