ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

23 Ιανουαρίου 2023 - 8:08 μμ

Από το 2006 που ιδρύθηκε η σχολή έχουν παρακολουθήσει τα Εκπαιδευτικά Μαγειρικά Προγράμματα Διατροφικής Αγωγής περισσότερα από 100.000 παιδιά