ΤΗΛΕΠΟΙΚΩΝΙΑ

16 Οκτωβρίου 2017 - 9:58 μμ

Το eirinika βρέθηκε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ.