ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Good news: WiFi4EU - Έναρξη εγγραφών για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Wi-Fi hotspots σε δημόσιους χώρους - Κυρίως Φωτογραφία - Gallery - Video
20 Μαρτίου 2018 - 10:30μμ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη δικτυακή πύλη WiFi4EU.