ΓΕΩΡΓΙAΝΝΑ ΧΙΛΙΑΔAΚΗ

24 Μαρτίου 2021 - 3:07 μμ

Εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους η τέχνη της γαστρονομίας σχετίζεται με την επιστήμη της ιατρικής και της ψυχολογίας